Centrum voľného času - Príroda, Trebišov

Centrum voľného času - Príroda, Trebišov

Gorkého 3070/57
07501 Trebišov
IČO: 00065161

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času - Príroda, Trebišov

 

Vitajte na našej stránke

 

Podľa údajov v kronike Centrum voľného času - Príroda vzniklo ako Krajská stanica mladých prírodovedcov pre poľnohospodárstvo dňa 13. Februára 1957.

V roku 1958 sa premenovalo na Okresnú stanicu mladých prírodovedcov. V roku 1996 sa stalo zriaďovateľom mesto Trebišov. Pod názvom Centrum voľného času – Príroda ho poznáme dodnes.

Hlavnou náplňou centra je výchovno-vzdelávacia činnosť detí a mládeže do 30 rokov. Na základe Krajského školského úradu organizujeme okresné kolá predmetových olympiád a prírodovedných súťaží. Spolupracujeme s mestom Trebišov, okolitými obcami, materskými, základnými , strednými školami a inými subjektmi.

Samotné centrum je rozdelené na jednotlivé oddelenia, ktoré navzájom spolupracujú a tvoria jeden veľký celok :

 • Oddelenie okrasných drevín,
 • oddelenie rezaných a črepníkových kvetín,
 • oddelenie zoobázy a chovnej časti,
 • oddelenie okrasného vtáctva,
 • mechanizačné oddelenie,
 • ekonomické oddelenie a
 • oddelenie pedagogickej činnosti.

Vychovávame, vzdelávame, poskytujeme odborné rady, inšpirácie a ponúkame efektívne a zmysluplné využitie voľného času. Počas školského roka prebieha pravidelná pedagogická činnosť formou záujmových útvarov, ktorá plynule nadväzuje na prázdninovú činnosť počas letných prázdnin.

Naše centrum je z pohľadu výrobnej časti značne špecifické, preto sa počas celého kalendárneho roka musíme snažiť nie len o výchovno-vzdelávaciu časť, ale aj o ostatné oddelenia, ktoré si vyžadujú naše plné nasadenie. Centru voľného času držíme palce aj v týchto časoch počítačovej komunikácie a prajeme do budúcnosti veľa šťastných detí a spokojných rodičov...

 

Zoznam prírodovedných záujmových útvarov na školský rok

2011/2012

 1. Priatelia lesa : Ján Sopko

 2. Jazdectvo : Ján Sopko

 3. Mladý priateľ poľovníctva : Ján Sopko

 4. Rybárstvo: Miroslav Kereštan

 5. Pohyb a príroda : Miroslav Kereštan

 6. Stolný tenis : Miroslav Kereštan

 7. Mladý pestovateľ : Ing. Dušan Vernus

 8. Šach-Mat : Ing. Dušan Vernus

 9. Jazdectvo : Ing. Dušan Vernus

 10. Svetom s internetom : : Marta Simanová

 11. Streľba zo vzduchovky (CVČ - Príroda) : Marta Simanová

 12. Fotografovanie : Marta Simanová
 13. Mladý enviromentalista : Marta Simanová

 14. Mladý ochranca prírody : Marta Simanová

Kde nás nájdete?

Zobrazit